Hướng dẫn cách sử dụng hàm Mid trong Excel cơ bản nhất

(GMT+7) - View : 149

Hàm Mid là một hàm cơ bản trong Excel dùng để xử lý dữ liệu. Vậy cách sử dụng hàm Mid trong Excel như thế nào? Để biết thêm thông tin chi tiết về chủ đề này mời bạn theo dõi bài phân tích và chia sẻ chi tiết sau đây của chúng tôi nhé!

Cú pháp và cách sử dụng hàm MID trong Excel cơ bản

Hàm MID trong Excel được tạo ra để trích xuất một phần của chuỗi văn bản gốc. Kỹ thuật này cho phép bạn lấy ra một số lượng ký tự cụ thể bắt đầu từ một vị trí được xác định.

Cấu trúc của hàm MID trong Excel như sau:

=MID(text;start_num, num_chars)

Trong đó:

Text: Là chuỗi văn bản ban đầu.

Start_num: Là vị trí của ký tự đầu tiên mà bạn muốn trích xuất.

Num_chars: Là số lượng ký tự bạn muốn trích xuất.

Cú pháp và cách sử dụng hàm MID trong Excel cơ bản

Cú pháp và cách sử dụng hàm MID trong Excel cơ bản

Ví dụ: Để trích xuất 11 ký tự từ chuỗi văn bản trong ô A2, bắt đầu từ ký tự thứ 8, bạn có thể sử dụng hàm MID như sau:

=MID(A2;8;11)

Kết quả sẽ được hiển thị như trong ví dụ dưới đây.

Các ví dụ về hàm MID trong Excel

Cách sử dụng hàm Mid trong Excel trích xuất họ và tên

Khi giả sử tên đầy đủ nằm trong ô A2 và tên cùng họ được ngăn cách bởi ký tự khoảng trắng, bạn có thể trích xuất tên đầu tiên bằng cách áp dụng công thức sau:

=MID(A2;1;SEARCH(” “;A2)-1)

Trong đó:

  • Text: Chuỗi văn bản bạn muốn trích xuất nằm tại ô A2.
  • Start_num: Vị trí của ký tự đầu tiên mà bạn muốn trích xuất, trong trường hợp này là vị trí 1.
  • Num_chars: Số lượng ký tự cần trích xuất là kết quả của công thức SEARCH(” “;A2)-1).

Cách sử dụng hàm Mid trong Excel trích xuất họ và tên

Cách sử dụng hàm Mid Excel trích xuất họ và tên

Trong công thức trên, hàm SEARCH được sử dụng để tìm vị trí của ký tự khoảng trắng trong chuỗi gốc (“”), từ đó trừ đi 1 để loại bỏ dấu cách. Tiếp theo, hàm MID được áp dụng để trả về một chuỗi con, bắt đầu từ ký tự tiếp theo và kéo dài đến ký tự đứng trước khoảng trắng. Điều này sẽ giúp bạn lấy được tên đầu tiên.

Cách sử dụng hàm Mid trong Excel để lấy họ

Để lấy tên cuối cùng từ ô A2, chúng ta có thể sử dụng hàm MID kết hợp với hàm TRIM và hàm LEN như sau:

=TRIM(MID(A2;SEARCH(” “;A2);LEN(A2)))

Một lần nữa, hàm SEARCH được sử dụng để xác định vị trí bắt đầu (khoảng trắng). Trong trường hợp này, không cần tính toán vị trí kết thúc một cách chính xác. Do đó, trong đối số num_chars, bạn chỉ cần cung cấp tổng chiều dài của chuỗi gốc, là kết quả được trả về bởi hàm LEN.

Cách sử dụng hàm Mid trong Excel để lấy họ

Cách sử dụng hàm Mid để lấy họ

Lưu ý khi sử dụng hàm MID trong Excel

Như bạn có thể thấy, việc áp dụng cách sử dụng hàm MID trong Excel khá dễ dàng. Để tránh gặp phải các lỗi thông thường khi sử dụng hàm này, bạn nên ghi nhớ những điều sau:

  • Trả về chuỗi văn bản: Hàm MID trong Excel luôn trả về một chuỗi văn bản, ngay cả khi chuỗi con chứa chỉ các chữ số. Điều này quan trọng khi bạn muốn sử dụng kết quả của công thức cho các tính toán khác.
  • Giá trị start_num quan trọng: Nếu giá trị start_num lớn hơn tổng chiều dài của chuỗi gốc, hàm MID sẽ trả về một chuỗi trống (“”).
  • Lỗi khi start_num không hợp lệ: Nếu giá trị start_num nhỏ hơn 1, hàm MID sẽ trả về lỗi #VALUE.
  • Lỗi khi num_chars âm: Nếu giá trị num_chars nhỏ hơn 0 (âm), hàm MID sẽ trả về lỗi #VALUE.
  • Trường hợp num_chars bằng 0: Nếu giá trị num_chars bằng 0, hàm MID sẽ trả về một chuỗi trống (ô trống).
  • Vượt quá tổng chiều dài: Nếu tổng của start_num và num_chars vượt quá tổng chiều dài của chuỗi gốc, hàm MID sẽ trả về một chuỗi con bắt đầu từ start_num và kéo dài đến ký tự cuối cùng.

Điều này sẽ giúp bạn tránh gặp các vấn đề không mong muốn khi sử dụng hàm MID trong Excel.

Xem thêm: Hướng dẫn cách sử dụng hàm Dsum tính tổng có điều kiện

Xem thêm: Hướng dẫn cách sắp xếp và lọc dữ liệu trong Excel đơn giản nhất

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu cách sử dụng hàm Mid trong Excel cơ bản. Hy vọng những thông tin công nghệ mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề excel này.

TIN MỚI NHẤT